خدمات نظارت و بهره برداری

خدمات کنترل پیشرفت و کیفیت کار و نظارت عالیه و کارگاهی

 • بازبینی و اظهارنظر درمورد تکنولوژی اجرای کار که درمرحله طراحی تفصیلی واجرایی انتخاب شده اند.
 • خدمات مشاوره برای کارهای جنبی و تکمیلی ،پیمانکاران وفروشندگان تجهیزات وتعیین مسئولیت ها
 • بازبینی و اظهار نظر نسبت به برنامه زمانی کلی اجرای طرح که در مرحله طراحی تفصیلی و اجرایی تهیه شده است
 • پیگیری برای ایجاد سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه توسط پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات و نظارت بر اجرای آن
 • بررسی گزارش پیشرفت کارماهانه با جمع بندی گزارش های واحد های خدمات مشاوره ،دستگاه نظارت ،پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات
 • بررسی و تایید برنامه زمانی تفصیلی واحدهای خدمات مشاوره ،پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات  و ایجاد هماهنگی در چهارچوب برنامه زمانی کلی
 • مقایسه عملیات انجام شده با برنامه زمانی ، تحلیل علل انحراف از برنامه زمانی ،ارائه راه حل برای جبران آن ها
 • بازبینی طراحی در صورت لزوم وتعیین روش های نظارت و ایمنی وصدور گواهی تکمیل کار در مراحل مختلف
 • تهیه دستورالعمل های نگهداری مصالح و تجهیزات در انبار کارگاه و پس از نصب
 • تهیه و پیشنهاد خدمات بیمه ای مورد نیاز جهت به حداقل رساندن ریسک اجرای پروژه
 • انجام بازرسی دوره ای و تطبیق کارهای اجرایی با نقشه ها و مشخصات فنی و استاندارها
 • کنترل وتایید صحت اجرای دستور کارها قبل از پوشیده شدن یا اجرای مراحل بعدی و هماهنگی کامل با عوامل نظارت کارگاهی و ارائه راهکارهای مناسب
 • تدارک ،تنظیم مدارک فنی مانند استاندارهایی که برای کنترل کیفیت کارها در کارگاه لازم می باشدهماهنگی برای کنترل بر نگهداری نقاط نشانه و مبدا
 • خدمات برآورد ،کنترل پرداخت ها و هزینه ها ،امور حقوقی قراردادها
 • دستور اصلاح کارهای معیوب و پیگیری رفع آن ها

خدمات نظارتی در رابطه با ایمنی و HSE

 •  فعالیتهای مرتبط با مدیریت ارشد و مدیریت منابع و زیر ساختها
 • طرح ریزی برای شناسایی خطرات، ارزیابی و کنترل ریسک
 • کنترل عملیات وآمادگی و واکنش در وضعیت اضطراری
 • ارایه خدمات در جهت کنترل و مدیریت جنبه های زیست محیطی
 • اقدامات اصلاحی / پیشگیرانه در پروژه ها
 •  پایش و اندازه گیری منظم جهت کاهش ریسک های احتمالی

تغییر زبان

  شرکت طرح و ساخت برنا بنا دارای پروانه اشتغال به کار طراحی و نظارت (پایه یک)  از وزارت راه وشهرسازی از سال 1385 با بهره گیری از دانش فنی به روز شده کارشناسان مجرب و خلاقیت مهندسان خود در زمینه مطالعات ، طراحی ، نظارت های کارگاهی ، نظارت عالیه و همچنین با استقرار واحد R&D ، در بکار گیری تکنولوژی های روز دنیا گام های مهمی برداشته و خدمات جامع و کاملی را مطابق با نیازها ، بودجه و زمان تعیین شده به کارفرمایان ارائه می نماید .

  آدرس :

  تهران ، خیابان قائم مقام فراهانی ،ضلع غربی میدان شهید گاگیک طومانیان ( شعاع )، جنب سرای محله سنایی ، پلاک ۳ واحد ۲

  تلفن :

  021-40885043

  ایمیل

  info@borna-bana.ir