به هم رسیدن آغاز

با هم کار کردن پیشرفت

با هم ماندن کامیابی

NGI

شرکت مهندسین مشاور NGI در زمینه خدمات مهندسی , مشاور و آموزش HSE مشغول به فعالیت می باشد. با توجه به این که موضوع HSE (ایمنی , سلامت , محیط زیست) برای ما بسیار مهم و قابل تامل بوده بر این اساس مشاور NGI را به همکاران خود افزوده و به هدف والای حوزه HSE , "حداقل رسیدن خسارت ها" احترام قایلیم.

مهندسین مشاور پارسه

مهندسین مشاور طرح کلوت پارس