ارتباط با برنا (فعالیت های شهری)

فروش

۰۲۱ - ۸۸ ۳۴ ۹۲ ۲۴

ارتباط با مشتری

۰۲۱ - ۸۸ ۳۴ ۹۲ ۲۵

همراه

۰۹۰۲ ۱۰۰ ۱۲ ۱۸

ارتباط با بنا (خدمات مهندسی ساختمان)

تلفن

۰۲۱ - ۸۸ ۸۲ ۹۹ ۸۲

تلفن

۰۲۱ - ۸۸ ۳۴ ۹۲ ۲۳

فاکس

۰۲۱ - ۸۸ ۸۲ ۹۹ ۸۱

دفتر مرکزی: تهران ، خیابان قائم مقام فراهانی ،ضلع غربی میدان شعاع ، جنب سرای محله سنایی ، پلاک ۳ واحد ۲

کد پستی: ۱۵۸۵۸۹۵۴۸۵

کارخانه: استان البرز ، ماهدشت ، بلوار امام خمینی ، روبروی پست بانک ، کوچه یاس ، پلاک ۱۳۵

تلفن: ۳۷۳۱۷۱۰۰ - ۰۲۶

فکس: ۳۷۳۱۷۴۱۴ - ۰۲۶